BLOX voor empowering van cliënten met een ernstige meervoudige beperking.

12 juni 2016  -  Creative Technology

Doel van het project BLOX  is om iets toe te voegen aan de kwaliteit van leven voor de cliënten met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) met behulp van interactieve entertainment technologie. Door BLOX kunnen cliënten door middel van een combinatie van technische toepassingen zelf keuzes maken en zintuiglijke prikkels ervaren. Dit project richt zich op de ontwikkeling van BLOX, een interactieve installatie die een sensorische en sociale beleving door middel van beweging biedt aan mensen met een ernstig verstandelijk en/of meervoudige beperking. Deze beleving helpt om meer betekenis te geven aan het “zelfstandige” leven van de gebruikers. Naast het ontwikkelen van een succesvolle toepassing zal in dit project ook onderzoek gedaan worden naar hoe dergelijke toepassingen voor deze doelgroep van waarde kunnen zijn. Het onderzoek bestaat uit effectmetingen en uit User Experience studies.

“BLOX staat voor Beleven, Leren, Ontwikkelen, Xtra”, vertelt Gerryan Huys, pilotcoördinator BLOX.
“De ontwikkeling van BLOX vereist namelijk specifieke expertise, die wij niet in huis hebben. We hebben daarom gezocht naar partners die op hun eigen expertisegebied een bijdrage kunnen leveren. In KITT Engineering hebben we een belangrijke onderzoeks– en realisatie partner. Zij zijn vooroplopend op het gebied van technologische ontwikkelingen en zelf ook op zoek naar maatschappelijke partners die van hun ontwikkelingen gebruik willen maken.”

BLOX-BAL

De blox bal krijgt twee assen en de arm wordt langer waardoor het zwaartepunt lager komt te liggen en de bal stabieler wordt. Hierdoor kan de bal alleen nog maar bewegen als een auto. De proto design print die de aansturing van de motoren doet wordt vervangen door een shield design die op de Arduino due past. Op dit shield komen de motor drivers, Inertial sensor (voor betere fusion aansturing), RGB led driver en de Wifly connection. Tevens is via deze holle as een USB poort toegankelijk waarmee de bal van nieuwe firmware kan worden voorzien. Met de RGB led die naar de bovenkant van de bal straalt kunnen verschillende kleuren en bijv knipper signalen worden weergegeven.Blox

BLOX kan ook gebruikt worden voor ouderen, mensen met een fysieke of actieve beperking, peuters en kleuters. Andere zorgpartners kunnen dus een belangrijke rol gaan spelen in dit project.  Het project is een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg (Tranzo), Universiteit van Twente, Dichterbij (Kennisn@) en KITT Engineering.  Veel cliënten uit de EMB-groep zijn beperkt in de mate waarin zij initiatief (kunnen) nemen. Vaak is dit onder andere het gevolg van een beperkt motorisch en verwerkend vermogen. Daarnaast is er een te kort aan actieve vrijetijdsbesteding en nog (bijna) geen geschikte interactieve entertainment voor deze mensen.  Door gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals diepte cameras (kinect), kunnen we grovere bewegingen interpreteren zoals het bewegen van het bovenlichaam naar een zijkant. Daarnaast kunnen we nieuwe vormen van feedback geven die verder gaan dan een projectie die door vele cliënten niet goed verwerkt kan worden. Door een interactieve combinatie van grove bovenlichaambeweging van de cliënt en dergelijke feedback verwachten we dat de EMB cliënt alerter wordt, meer gericht wordt op de buitenwereld, meer uitingen van vreugde laat zien en tegelijkertijd extra keuzemogelijkheden krijgt.

zie ook http://eprints.eemcs.utwente.nl/22726/01/vanDelden_et_al_2014_-_Towards_an_Interactive_Leisure_Activity_for_People_with_PIMD.pdf

IT’S ALL
ABOUT THE
QUESTION