RESPONSIBLE

Sinds de oprichting in 1995 heeft KITT Engineering Duurzaam Ondernemen hoog in het vaandel staan. De basis voor duurzaam ondernemen is een veilige, in de breedste zin des woords, omgeving voor de medewerkers van KITT. Het realiseren van een creatieve ideeën kan alleen wanneer er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en experiment. Dat gaat in onze visie verder dan de Arbo wetgeving.

Duurzaamheid begint bij kleine dingen, zoals waar en welke koffie koop je in? Wij drinken hier al meer dan 25 jaar  “Fair Trade”! Als onderneming realiseren wij ons dat de producten en diensten die wij leveren impact hebben op de maatschappij en onze leefomgeving. Dat geldt voor de gehele keten van toeleveranciers, onze eigen productie, installatie en onderhoud. Het heeft lang geduurd voordat hiervoor mondiaal praktische indicatoren zijn gedefinieerd, namelijk de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de 17 SDGs wikipedia, sdgnederland.

Duurzaam Ondernemen

Praktische invulling van duurzaam ondernemen is een hoofdthema binnen KITT. Bij lopende en nieuwe projecten bepalen wij welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen hierop betrekking hebben. Door specifiek te benoemen welke doelstellingen wij nastreven kunnen keuzes ook bewust in het perspectief van duurzaamheid worden genomen. Zoals bijvoorbeeld de keuze van materialen, zijn die wel Cradle to Cradle ?, het energieverbruik en de CO2 Voetafdruk.

KITT heeft als toeleverancier van ProRail de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd en heeft een geldig certificaat. 

Efficiency van apparatuur en duurzaam opereren is de sleutel tot energiebesparing. Dat zijn geen loze kreten, wij meten en controleren de efficiency van producten al voordat ze worden verscheept. Door grondig kennis van de werking van kunnen wij zo zuinig mogelijke producten selecteren, ontwerpen en inzetten.

Onze claims op het gebied van Duurzaam Ondernemen zijn SMART en worden in onze projectplannen en rapportages onderbouwd.