RESPONSIBLE

Duurzaam Ondernemen

Praktische invulling van duurzaam ondernemen is een hoofdthema binnen KITT. Bij lopende en nieuwe projecten bepalen wij welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen hierop betrekking hebben. Door specifiek te benoemen welke doelstellingen wij nastreven kunnen keuzes ook bewust in het perspectief van duurzaamheid worden genomen. Zoals bijvoorbeeld de keuze van materialen, zijn die wel Cradle to Cradle ?, het energieverbruik en de CO2 Voetafdruk.

KITT heeft als toeleverancier van ProRail de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd en heeft een geldig certificaat.

Efficiency van apparatuur en duurzaam opereren is de sleutel tot energiebesparing. Dat zijn geen loze kreten, wij meten en controleren de efficiency van producten al voordat ze worden verscheept. Door grondig kennis van de werking van kunnen wij zo zuinig mogelijke producten selecteren, ontwerpen en inzetten.

Onze claims op het gebied van Duurzaam Ondernemen zijn SMART en worden in onze projectplannen en rapportages onderbouwd.

 

Hoe KITT Engineering duurzaam ondernemen toepast in de organisatie

Bij KITT Engineering nemen wij Duurzaam Ondernemen uiterst serieus. Onze voetafdruk op deze planeet willen wij namelijk zo klein mogelijk houden. Daarom streven wij ernaar om een zelfvoorzienende organisatie te zijn op het gebied van energieverbruik.

Ons kantoorpand is bijvoorbeeld groen, we maken gebruik van zonnepanelen en zijn volledig van het gas af. We wekken meer energie op dan we verbruiken en leveren het overschot aan groene energie aan andere bedrijven.