Responsible

CO2 PRESTATIE-
LADDER

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer over deze ladder en ons portfolio is te vinden op www.SKAO.nl.

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Hieronder treft u ons meest recente CO2-prestatieladder certificaat.

A. INZICHT

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

B. REDUCTIE

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

C. COMMUNICATIE

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Hier kunt u het CO2 certificaat downloaden. Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.

Zie tevens ons portfolio op de SKAO-pagina

D. PARTICIPATIE

Een uitwerking van onze initiatieven en participaties is uitgewerkt in onderstaande document. Hier (volgt) kunt u het CO2 certificaat downloaden. Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.

IT’S ALL
ABOUT THE
QUESTION